Sökresultat

Aktuellt visar 10 av 589 träffar

Regeringen hindrar bemanningsbranschen från att skapa jobb

Det är en myt att bemanningsföretag hotar traditionella tillsvidareanställningar. Nästan var tredje företag skulle tvingas tacka nej till ordrar eller flytta produktion utomlands om de inte kunnat anlita tillfällig personal. Med tydligare regler kan vi skapa tusentals nya jobb, skriver Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.
(Publicerad på SVT Debatt 2012-10-02)

Publicerat under: Start / Branschfrågor / Regeringen hindrar bemanningsbranschen från att skapa jobb

Publikationer visar 10 av 166 träffar

Fler nyanlända

Sverige står inför en stor integrationsutmaning. Det oroliga läget i världen gör att fler människor än på mycket länge är på flykt. Migrationsverket uppskattar att det under en femårsperiod kommer att komma 400 000 flyktingar till vårt land. Det är en möjlighet för kompetensförsörjningen på vår arbetsmarknad, men också en utmaning som berör alla. Bemanningsföretagen är övertygade om att vi kan göra mycket för att hjälpa dem som flyr hit i arbete. Vi vågar till och med sticka ut hakan och säga att bemanningsbranschen är den bransch som enskilt kommer att kunna göra mest.

Publicerat under: Start / Branschfrågor / Fler nyanlända

Informationsmaterial om bemanningsbranschen

Vi har tagit fram ett informationsmaterial om bemanningsbranschen i tre olika omfattande versioner – small, medium och large. Bemanningsföretag hittar rätt person till rätt arbetsuppgift genom att hyra ut, rekrytera och ställa om medarbetare. Bemanningsföretagen hjälper arbetsgivare att hantera behov av flexibilitet och att lösa organisationsproblem.

Publicerat under: Start / Branschfrågor / Informationsmaterial om bemanningsbranschen

Pressmeddelanden visar 10 av 92 träffar

”Stafettläkarna” får vården att fungera

Kostnaden för inhyrd vårdpersonal är mindre än 1 procent. När man i norr via SVT och NSD säger att man ska ”ta strid mot stafettläkare” bjuder man på bröd och skådespel för att dölja att det är billigare att anlita bemanningspersonal än att beordra övertid, och att inhyrda ofta dessutom är enda chansen till vård överhuvudtaget.

Publicerat under: Start / Om oss / Pressmeddelanden / ”Stafettläkarna” får vården att fungera

Årets Kritikerpris går till Darko Davidovic

Årets vinnare av Bemanningsföretagens Kritikerpris är Darko Davidovic, förbundsjurist vid IF Metall. Motiveringen till årets kritiker lyder: För att genom en kristallklar öppenhet och ett pedagogiskt förhållningssätt via moderna plattformar ha visat en skarp förmåga att lyfta perspektivet kring de bemanningsanställdas villkor, dock alltid med modet att visa vad som uppfattas som brister och fel.

Publicerat under: Start / Om oss / Pressmeddelanden / Årets Kritikerpris går till Darko Davidovic

Ökad trivsel och förtroende för bemanningsbranschen bland de anställda

Fler är någonsin är nöjda med sitt jobb som bemanningsanställd, helt i motsats till den rådande bilden i media och debatt. Bemanningsföretagen har för andra gången genomfört en stor medarbetarundersökning och presenterar resultaten i en ny rapport. Både arbetsgivaren och arbetet i kundföretaget får ännu bättre betyg än i den förra undersökningen för två år sedan.

Publicerat under: Start / Om oss / Pressmeddelanden / Ökad trivsel och förtroende för bemanningsbranschen bland de anställda

Arbetsmiljöverkets räknevurpor

Idag har Arbetsmiljöverkets första uppskattning av arbetsskadestatistiken 2011 rönt stor medial uppmärksamhet. Att hålla uppsikt över, och kunna arbeta med att stävja olycksfall i arbetet tycker vi på Bemanningsföretagen givetvis är mycket viktigt. Men de siffror som arbetsmiljöverket presenterar är inte tillräckligt genomarbetade och analyserade för att dra några säkra slutsatser ur.

Publicerat under: Start / Om oss / Pressmeddelanden / Arbetsmiljöverkets räknevurpor

Årsrapport 2011: Starkaste siffrorna någonsin för bemanningsbranschen

Toppåret 2010 har nu följts av toppåret 2011. Omsättningen för fjärde kvartalet 2011 var rekordhöga 5,4 miljarder kronor. Helåret uppvisar rekordomsättning på över 21 miljarder. Mot slutet av året har vi sett att akademiker- och tjänstemannajobben har ökat mest i branschen.

Publicerat under: Start / Om oss / Pressmeddelanden / Årsrapport 2011: Starkaste siffrorna någonsin för bemanningsbranschen

Arbetsgivarguiden visar 10 av 164 träffar

Test textsida

Publicerat under: Start / Arbetsgivarguiden / Test textsida

Medarbetarsamtal

I ett tjänsteföretag är en stor del av företagets tillgångar knutna till medarbetarna. Därför är det så viktigt att rekrytera rätt medarbetare, utveckla dem och ge dem förutsättningar för att kunna göra en bra insats. Medarbetaren måste få veta vad som förväntas och ha förståelse för det. Det krävs tydlighet och öppenhet mellan företag och medarbetare. Tydlighet och öppenhet förutsätter samtal mellan medarbetare och chef. Både samtal i det dagliga arbetet och strukturerade samtal i verksamhetsplanering och löneprocess. Vi kallar det strukturerade samtalen medarbetarsamtal.

Publicerat under: Start / Arbetsgivarguiden / Medarbetarsamtal

Personer visar 10 av 20 träffar

Adam Dobbertin
 • Förhandlare/Rådgivare
 • Arbetsrättsexpert
 • Stockholm
+46 8 762 66 22
adam.dobbertin@almega.se
Martina Elfgren Lilja
+4687626611
martina.elfgrenlilja@almega.se
Anna Vargö
 • Arbetsrättsjurist
 • Stockholm
08-7626939
anna.vargo@almega.se
Stefan Berglund
+46 8 762 7784
stefan.berglund@almega.se
Stefan Holm
 • Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 94
stefan.holm@almega.se
Ann-Kari Edenius
 • Förbundsdirektör
 • Stockholm
ann-kari.edenius@almega.se
Tomas Nordensson Flygare
 • Arbetsrättsexpert
 • Sundsvall
+46 60 16 7316
tomas.nordenssonflygare@almega.se
Hanna Byström
 • Förhandlingschef
 • Stockholm
+46 8 762 6866
hanna.bystrom@almega.se
Marja Broström
 • Auktorisationssamordnare
 • Stockholm
+46 8 762 6851
Marja.Brostrom@almega.se
Mikael Jonasson
 • Arbetsrättsjurist
 • Malmö
+46 40 35 2587
mikael.jonasson@almega.se

Sidor visar 10 av 176 träffar