Valberedningen söker ledamöter till Bemanningsföretagens styrelse för att inväljas vid årsmötet 22 maj 2018. Styrelsen är mycket aktiv, med regelbundna möten och ett nära samarbete med Bemanningsföretagens kansli.

Bemanningsföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 640 medlemsföretag som är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Styrelsen i Bemanningsföretagen arbetar med branschfrågor som påverkar alla medlemmar. Styrelsen är ytterst aktiv i sitt arbete. Regelbundna möten och ett nära samarbete med Bemanningsföretagens kansli gör att styrelseledamöterna har möjlighet att påverka branschen och arbetsmarknaden. Som styrelsemedlem har du stora möjligheter att påverka verksamheten samtidigt som du breddar ditt kontaktnät och ökar din egen kompetens.

Årsmötet 2017 har valt en valberedning som föreslår styrelseledamöter vid årsmötet 2018. Styrelsen väljs av alla deltagande medlemmar på årsmötet. Styrelsen ska ha en representativ sammansättning av representanter för branschen. För att vara valbar till styrelsen måste personen i fråga enligt stadgarna vara VD eller annan person i ledande ställning i ett auktoriserat medlemsföretag.

Läs mer om styrelsen och dess uppdrag

Valberedningen söker nu styrelseledamöter som ska tillträda i maj. Om du är intresserad av att kandidera eller har förslag på lämplig kandidat mejla direkt till valberedningen eller förbundsassistenten tiina.ekman@almega.se  senast 20 feb 2018.

Valberedning består av

Anki Elken, Randstad, anki.elken@randstad.se
Anna Svanberg, Poolia anna.svanberg@poolia.se
Björn Hellgren, Adecco  bjorn.hellgren@adecco.se