Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Stadgarna innehåller mer information om styrelsen och styrelsens uppgifter.

Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning som har till uppgift att föreslå styrelseledamöter till årsmötet. Enligt stadgarna ska valberedningen sträva efter att ge styrelsen en representativ sammansättning.

Av riktlinjerna  för valberedningens arbete framgår att valberedningen har mandat att föreslå valfri sammansättning av styrelsen.

Anna Svanberg, Poolia - anna.svanberg@poolia.se
Anki Elken, Randstad - anki.elken@randstad.se
Björn Hellgren, Adecco  - bjorn.hellgren@adecco.se

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att kandidera eller vill ha mer information om val eller de styrelseposter som ska tillsättas. Vi svarar gärna på era frågor!