Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Årsmötet väljer en valberedning som har till uppgift att föreslå styrelseledamöter till årsmötet. Enligt stadgarna ska valberedningen sträva efter att ge styrelsen en representativ sammansättning.

Stadgarna innehåller mer information om styrelsen och styrelsens uppgifter.

Styrelsens sammansättning

Av riktlinjerna  för valberedningens arbete framgår att valberedningen har mandat att föreslå valfri sammansättning av styrelsen.

Inriktningen är att styrelsen ska bestå av representanter för sex av de tio omsättningsmässigt största företagen, tre av dessa bör vara de tre omsättningsmässigt största.

Övriga ledamöter ska bestå av representanter som speglar branschen, bland annat ägarledda företag, företag från olika tjänsteområden, små och medelstora företag, företag med geografisk spridning samt både män och kvinnor.

Valberedning

Anna Svanberg, Poolia - anna.svanberg@poolia.se
Anki Elken, Randstad - anki.elken@randstad.se
Björn Hellgren, Adecco  - bjorn.hellgren@adecco.se

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att kandidera eller vill ha mer information om val eller de styrelseposter som ska tillsättas. Vi svarar gärna på era frågor!