VD, Centric Professionals AB

Klas_Bonde_460px.jpg

Verksam i IT-branschen sedan mitten av nittiotalet. Har haft olika roller inom konsultbranschen efter ekonomi- och datateknikstudierna vid Luleå Tekniska Universitet (2000). Vd i Centric Professionals (tidigare PEAK-IT) sedan 2007 då verksamheten i Sverige startades.

Invald i styrelsen 2012. Ingår i Bemanningsföretagens förhandlingsdelegation för kollektivavtalen.

Om styrelseuppdraget

Vill arbeta för en statushöjning av bemanningsbranschen samt att få branschen att växa, utvecklas vidare och bli ett attraktivt karriäralternativ för fler.