Kvalitetschef, AlphaCE

gabriella_pifrader_2016_web.jpg

Invald i styrelsen 2016

Om styrelseuppdraget
Omställning och jobbmatchning är viktiga frågor för Bemanningsföretagen att driva. I Sverige finns idag en stor andel människor som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Jag har de senaste 20 åren arbetat i olika sammanhang med dessa målgrupper - de senaste 8 åren som platschef, regionchef, verksamhetsutvecklare och nu kvalitetschef. Jag drivs av målinriktat arbete, att människor ska få jobb och en del i detta är frågan om privatiserade arbetsförmedlingar.

Om mig
När jag inte jobbar ägnar jag min tid åt familj och vänner och har ett ständigt pågående renoveringsprojekt i min sommarstuga i Skummeslövsstrand.