Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen

almaes_540px.jpg

Tidigare arbetsmarknadsforskare vid Arbetslivsinstitutet och Uppsala universitet. Professor vid Åbo Akademi, Senior scholar Wharton Business School, University of Pennsylvania. Docent, fil dr företagsekonomi.

Invald i styrelsen 2007. Ingår i Bemanningsföretagens förhandlingsdelegation för kollektivavtalen. Styrelseledamot i branschorganisationen Eurociett.

Om styrelseuppdraget

Styrelsen utgör branschens och företagens röst, vilken är oerhört viktig när såväl bransch- som arbetsgivarfrågor ska avgöras.

Om mig

Gillar att åka motorbåt i vansinnesfart över havets skummande vågor alternativt riva av gitarrsolot till Pink Floyd’s Shine on you crazy diamond på en stimmig nattklubb.