Bemanningsföretagens styrelse sammanträder tio gånger per år. Ett av styrelsemötena på hösten har formen av ett tvådagars seminarium då styrelsen på djupet diskuterar mål och strategier för Bemanningsföretagens arbete.

Så här ser agendan på ett typiskt styrelsemöte ut

  • Mötet inleds med formella frågor
  • Ordföranden informerar från styrelsemöten i Svenskt Näringsliv och Almega
  • Representanten i Svenskt Näringslivs SME-kommitté informerar
  • Förbundsdirektören informerar om genomförda aktiviteter
  • Förhandlingsansvarig informerar om aktuella arbetsgivarfrågor, ibland diskuteras och beslutas i detaljfrågor som gäller avtalsförhandlingarna
  • Informations- och pressansvariga informerar om informationsaktiviteter och hur branschen kommit ut i media
  • Bemanningsföretagens kansli presenterar frågor som kräver diskussion och beslut av styrelsen. Exempelvis strategier för att påverka implementeringen av EU-direktiv, riktlinjer för Bemanningsföretagens auktorisation eller genomförande av olika projekt
  • Styrelsen beslutar om vilka företag som ska beviljas auktorisation
  • Övriga frågor, till exempel mötestider