Tjänstemannaavtal tecknat för bemanningsbranschen

Bemanningsföretagen träffade den 14 respektive 19 juni avtal med Unionen och Akademikerförbunden för cirka 25 000 tjänstemän. Löneökningarna på 2,6 procent årligen är i nivå med övriga på arbetsmarknaden.

Bemanningsföretagen träffade den 14 respektive 19 juni avtal med Unionen och Akademikerförbunden för cirka 25 000 tjänstemän. Löneökningarna på 2,6 procent årligen är i nivå med övriga på arbetsmarknaden.

Det nya avtalet följer i stort Almega Tjänsteföretagens och Medieföretagens nyligen träffade avtal och innebär:

  • Lönehöjningar på 2,6 procent samt ytterligare 0,2 procent att disponeras lokalt. För Unionen finns en individgaranti om 300 kronor. För Akademikerförbunden kan parterna träffa lokalt avtal om andra nivåer
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte vid tidsbegränsade anställningar kortare än en månad
  • Föräldralön begränsas för inkomstnivåer över 15 prisbasbelopp 
  • Alla tidsbegränsade anställningar får en inbyggd provanställning under de första sex månaderna
  • Övertidstaket höjs till 200 timmar med möjlighet att lokalt komma överens om ytterligare 100 timmar övertid

Bemanningskonsulterna jobbar efter samma regelverk som övriga på arbetsmarknaden. 73 procent jobbar heltid och 24 procent har bemanningsjobbet som extraknäck. Tjänstemännen i bemanningsbranschen har individuell lönesättning med utvecklingssamtal på samma sätt som andra tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Giltighetstid

Avtalet gäller ett år från 1 maj 2012.

För ytterligare information:
Per Gradén
avtalsansvarig Bemanningsföretagen
08-762  70 48/073-096 86 24

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95