Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

- I klartext, Sven-Erik Österberg (S), står du upp för den svenska modellen med en arbetsmarknad reglerad i kollektivavtal mellan parterna? undrar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- I klartext, Sven-Erik Österberg (S), står du upp för den svenska modellen med en arbetsmarknad reglerad i kollektivavtal mellan parterna? undrar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström. 

Under torsdagen presenterade Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg ett program med tio punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Punkt 3. Lagstiftningen ska ses över för att öka de fackliga organisationernas inflytande när bemanningsföretag anlitas

Samtliga LO-förbund har infört begränsningar av användande av bemanningsföretag i sina kollektivavtal. Därtill har MBL sedan många år specialregleringar för bemanningsföretag.

- Sov Österberg genom hela avtalsrörelsen 2010 och när Mona Sahlin införde ändringar i MBL 1991? undrar Henrik Bäckström.

Punkt 7. Bemanningsdirektivet som ger fullt genomslag för likabehandlingsprincipen ska implementeras.

Parterna har sedan decennier reglerat lönerna för bemanningspersonal: Arbetare följer snittlön hos kunden. Tjänstemän och akademiker i bemanningsbranschen har precis samma modell för lönesättning som alla andra tjänstemän på arbetsmarknaden.

- Österberg slår in vidöppna dörrar, vi har redan likabehandling för bemanningsanställda, vilket är vad  bemanningsdirektivet anger, säger Henrik Bäckström.

- Vill inte Socialdemokraterna ha kvar den svenska modellen? undrar Henrik Bäckström och uppmanar politikerna att låta parterna på arbetsmarknaden sköta arbetsmarknaden genom kollektivavtal.

- Jag förstår inte vad Österberg är ute efter med angreppet på de bemanningsanställda, om det inte är billiga poäng i valrörelsen på deras bekostnad, avslutar Henrik Bäckström.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95