Rekordlångt avtal för arbetare i bemanningsbranschen

Sju månader långa förhandlingar ledde till 2012 års längsta kollektivavtal. Bemanningsföretagen träffade den 17 oktober kollektivavtal på tre år med samtliga 14 LO-förbund. Löneökningarna följer övriga avtal på arbetsmarknaden.

Sju månader långa förhandlingar ledde till 2012 års längsta kollektivavtal. Bemanningsföretagen träffade den 17 oktober kollektivavtal på tre år med samtliga 14 LO-förbund. Löneökningarna följer övriga avtal på arbetsmarknaden.

- Det är positivt att avtalet sträcker sig över tre år, det ger stabilitet och en fastställd spelplan, säger Bemanningsföretagens avtalsansvarige Per Gradén. Förhållandena för både företag och anställda blir enklare och tydligare.

Regeln för ersättning när anställd inte har uppdrag hos kund ändras 1 maj 2013. Den nya regeln ger ett fast belopp per timme för tid när man inte arbetar. Idag beräknas ersättningen på genomsnittsförtjänsten den senaste tremånadersperioden.

- Detta är en fördyring för medlemsföretagen, det kan vi inte sticka under stol med, säger Per Gradén.

I utbyte har Bemanningsföretagen fått en lång avtalsperiod som ger branschen arbetsro och tid för systembytet, som är den största förändringen i avtalet sen det träffades år 2000.

Kostnaden för avtalet är på 2,6 procent, vilket är i nivå med övriga på arbetsmarknaden.

Avtalet omfattar drygt 30 000 arbetare i Bemanningsföretagens medlemsföretag.

Giltighetstid

Avtalet är på tre år och gäller från 1 maj 2012 till och med 30 april 2015. Den nya garantin för tid mellan uppdrag gäller från 1 maj 2013.

En förutsättning för att avtalet ska träda i kraft är att samtliga 14 LO-förbund och Bemanningsföretagen antar avtalet.

För ytterligare information:
Per Gradén
avtalsansvarig Bemanningsföretagen
08-762  70 48/073-096 86 24

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68