Regeringen: Öka satsningen på jobbcoacher!

Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt en färsk rapport från Bemanningsföretagen. – Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Fler jobbcoacher är en del av lösningen på den höga arbetslösheten i Sverige enligt en färsk rapport från Bemanningsföretagen. – Den typ av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Den hjälpande handens ekonomi, Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad är en färsk rapport från Bemanningsföretagen. Jobbcoacher och omställning kommer också att diskuteras på ett seminarium under Almedalsveckan.

Bemanningsföretagen kräver, stärkt av rapporten, en ökad satsning på seriösa jobbcoacher för att lösa problemen på arbetsmarknaden. – En arbetslöshet på 7,9 procent under en stark konjunkturuppgång är inte acceptabelt, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Flera signaler i svensk ekonomi visar att matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt. Konjunkturuppgången innebär fler lediga jobb samtidigt som SCB:s arbetslöshetsstatistik redovisar 7,9 procent arbetslösa (maj 2011).

- Satsningen på seriösa jobbcoacher är snabbaste sättet att minska missmatchningen på arbetsmarknaden, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

I Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för 2011 beskrivs den bristande matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa som ett av de största hoten mot konjunkturuppgången.

- Seriösa jobbcoacher har en dokumenterad process för omställning, kvalitetssystem, kompetensprofil och referenser. Jobbcoacherna har fått oförtjänst dåligt rykte på grund av att Arbetsförmedlingen ställt fel krav i upphandlingen, säger Henrik Bäckström.

- Bemanningsföretagens auktorisation för omställningsföretag är ett sätt att visa att man är en seriös leverantör av jobbcoacher, säger Henrik Bäckström.

Frukostseminarium

Välkommen till Bemanningsföretagens frukostseminarium Den hjälpande handen onsdagen den 6 juli kl 8-9.15, Hästgatan 12, Visby. (Frukost serveras från 07.40).

Medverkande:

Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister (M), Per Bardh, avtalssekreterare LO, Jan-Olof Dahlgren, chef ledningsstaben Arbetsförmedlingen, Tomas Petti, vd Trygghetsfonden TSL, Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen och Per Gradén, avtalsansvarig Bemanningsföretagen.

Moderator: Niklas Ekdal.

Seminariet direktsänds på www.bemanningsforetagen.se

För ytterligare information:


www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95