Professor Eskil Wadensjö årets Upplysningspristagare

Bemanningsföretagen delade ikväll för femte året i rad ut sitt pris till en person som bidragit till att nyansera eller förtydliga förhållanden kring bemanningsbranschen. Mottagaren, professor Eskil Wadensjö, har en mängd utredningar och rapporter om bemanningsbranschen på sin resumé.

Bemanningsföretagen delade ikväll för femte året i rad ut sitt pris till en person som bidragit till att nyansera eller förtydliga förhållanden kring bemanningsbranschen. Mottagaren, professor Eskil Wadensjö, har en mängd utredningar och rapporter om bemanningsbranschen på sin resumé.

Motiveringen lyder: I en tid då allmänt tyckande, anekdoter och spekulationer ofta används inom den arbetsmarknadspolitiska diskussionen vill Bemanningsföretagen prisa det motsatta. Årets mottagare av upplysningspriset har med forskarens objektivitet, systematik och framför allt med kvantitativa data, under många år i ett flertal vetenskapliga publikationer belyst grundläggande fakta om bemanningsbranschen.

– Ett stort tack för Upplysningspriset, säger professor Eskil Wadensjö. Forskning drivs av nyfikenhet. För min del har det varit mycket intressant att undersöka och kritiskt granska hur en bransch i stark tillväxt fungerar. Jag har under många år forskat om hur det går för ungdomar och utrikes födda på svensk arbetsmarknad. Många från dessa båda grupper arbetar i bemanningsbranschen vilket gör den än intressantare ur forskningssynpunkt för min del. Det finns stora utmaningar vad gäller forskning om bemanningsbranschen också framöver. Upplysningspriset ser jag som en uppmuntran till vidare forskning.

Priset delades ut av förbundsdirektör Henrik Bäckström på Bemanningsföretagens jubileumsgala den 18 maj och bestod av en minnessak i glas.

– Rejäla studier med rejält dataunderlag har vi generellt för lite av på arbetsmarknadsområdet, säger Henrik Bäckström. Ofta får kvantitativt inriktade studier stå tillbaka för mera anekdotbaserade diton. Att vetenskapligt undersöka företeelser kräver välavvägd, och framför allt klart redovisad systematik, teori och metod. I detta hänseende behöver flera av samhällsdebattens aktörer sättas på skolbänken.

Wadensjös senaste bemanningsanknutna publikation är den statliga utredning som kom i juni 2014 med titeln Inhyrning och företrädesrätt vid anställning som visade att inhyrning av personal från bemanningsföretag i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning är mycket sällsynt förkommande.

Tidigare års vinnare är Sam Dandemar, egenföretagare, tidigare ombudsman inom HTF och Unionen, Darko Davidovic, förbundsjurist IF Metall, Johan Möller, bemanningsanställd, och Anja Ek, barnboksförfattare. De representerar alla konstruktiva röster som bidrar till att bemanningsbranschen ska vara en bransch av innanförskap, för alla.