Nytt kollektivavtal med LO-förbunden inom bemanningsbranschen

Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med LO-förbunden för avtalsperioden 1 maj 2016 till 30 april 2017. Avtalet berör cirka 30 000 personer. Nästan 100 procent av arbetsgivarna i bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Avtalsvärdet motsvarar totalt 2,2 %.

 

Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med LO-förbunden för avtalsperioden 1 maj 2016 till 30 april 2017. Avtalet berör cirka 30 000 personer. Nästan 100 procent av arbetsgivarna i bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Avtalsvärdet motsvarar totalt 2,2 %.

Det nya avtalet öppnar för säsongsjobb genom överenskommelsen om sänkt karenstid mellan visstidsanställningar från 12 till 6 månader.

- Förändringen innebär att företagen får möjlighet att säsongsanställa på ett sätt som inte varit möjlig tidigare. Det är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet med att utveckla mer anpassade anställningsformer för företagen, säger Johan Huldt, avtalsansvarig för Bemanningsföretagens kollektivavtal med LO-förbunden.

Garantilön som utgår till konsulter mellan uppdrag höjs för de flesta med 1,45 % till 104,50 kr i timmen. Utbokade konsulter tjänar även fortsättningsvis motsvarande vad kundernas anställda får i lön enligt avtalets regler om GFL (genomsnittligt förtjänstläge). När kundernas anställda får högre lön höjs även konsulternas löner.

- Bemanningsbranschens spelar en avgörande roll i att få människor i arbete. I det nya avtalet är det därför både glädjande och viktigt att Bemanningsföretagen och samtliga LO-förbund är överens om att verka gemensamt i syfte att ytterligare förstärka branschens roll i att främja insteg och etablering på arbetsmarknaden, säger Johan Huldt.

För ytterligare information, kontakta
Johan Huldt
förhandlare Bemanningsföretagen
08-762 68 64

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68