Ny modell för fackligt arbete i bemanningsbranschen och ny arbetsförmedling

​Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med LO-förbunden för avtalsperioden 1 maj 2015 till 30 april 2016. Avtalet berör c:a 30 000 personer. Den nya modellen för fackligt arbete matchar fackens önskemål om att kunna organisera och bedriva facklig verksamhet lokalt i bemanningsföretaget.

Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med LO-förbunden för avtalsperioden 1 maj 2015 till 30 april 2016. Avtalet berör c:a 30 000 personer. Den nya modellen för fackligt arbete matchar fackens önskemål om att kunna organisera och bedriva facklig verksamhet lokalt i bemanningsföretaget.

Organiseringsgrad för arbetsgivarna i bemanningsbranschen är nästan 100 procent. Avtalet möjliggör ökad organiseringsgrad på den fackliga sidan och därmed ett ökat gemensamt ansvar för branschens utveckling.

– Vår förhoppning är att vi nu får lokala motparter som kan branschen och arbetar utifrån bemanningsföretagets verksamhet, säger Hanna Byström, förhandlingschef på Bemanningsföretagen.

Till bemanningsbranschens huvuduppgifter hör jobbmatchning och arbetsförmedling. I det nya avtalet med samtliga LO-förbund bereds branschen möjlighet att förstärka sin arbetsförmedlande roll, särskilt för nyanlända. Parterna kommer nu att träffa företrädare för regeringen för att konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

– Det är viktigt att branschens arbetsförmedlande roll erkänns så här otroligt brett på arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.
Parterna kommer också att gemensamt arbeta vidare om omfattning av den tid då bemanningskonsulter inte är i arbete på kunduppdrag.


För mer information, kontakta:
Hanna Byström, förhandlingschef Bemanningsföretagen, tel. 08-762 68 66
Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, tel. 08-762 69 68