Nomineringarna till Bemanningsföretagens Kritikerpris

På onsdag delas Bemanningsföretagens Kritikerpris ut för första gången. Priset ska gå till en person som varit konstruktivt kritisk mot bemanningsbranschen och genom sina synpunkter bidragit till att föra diskussionen om branschens roll och utveckling framåt.

På onsdag delas Bemanningsföretagens Kritikerpris ut för första gången. Priset ska gå till en person som varit konstruktivt kritisk mot bemanningsbranschen och genom sina synpunkter bidragit till att föra diskussionen om branschens roll och utveckling framåt. 

– Vi har fått in en del förslag på personer som kan sägas vara kritiker av bemanningsbranschen på ett konstruktivt sätt, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Juryn har valt att av dessa nominera följande tre personer till Bemanningsföretagens Kritikerpris 2011: 

    • Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, särskild utredare av bemanningsdirektivets införande i Sverige. 

Motivering: För att genom sitt utredningsarbete, och därav följande lagförslag, ha givit ny glöd till diskussionen om bemanningsbranschen existens och om förutsättningarna för bemanningsverksamhet i Sverige. 

    • Sam Dandemar, egen företagare, tidigare ombudsman inom HTF och Unionen. 

Motivering: För att tidigt ha identifierat bemanningsbranschens förtjänster och enträget arbetat med att utveckla de bemanningsanställdas villkor, dock utan minsta tillstymmelse till överseende med uppfattade brister och fel. 

 

    • Josefin Brink, riksdagsledamot (v), ledamot av arbetsmarknadsutskottet

 Motivering: För att med skarp ammunition ihärdigt ha bevakat bemanningsbranschens förehavanden, framför allt i relation till arbetarrörelsen, dess företrädare och den svenska modellen. 

Bemanningsbranschen utvecklas hela tiden och branschen går starkt framåt. Med en sådan utveckling följer alltid synpunkter och starka åsikter om bemanningsföretag och deras roll på den svenska arbetsmarknaden. 

Tyvärr är många av synpunkterna både onyanserade och många gånger direkt felaktiga. Som branschorganisation tycker vi det är viktigt att vi kan föra en dialog också med de som inte alltid håller med oss och att vi är lyhörda och lyssnar när kritiken är konstruktiv. Det är den typen av åsiktsbrytningar som skapar dynamik och utveckling, och det är bra för alla, fortsätter Henrik Bäckström.

 – Jag har sedan vi offentliggjorde instiftandet av Bemanningsföretagens Kritikerpris flera gånger fått frågan om vi gjort det för att provocera eller raljera över de som kritiserar oss, men så är det absolut inte. Tvärtom, vi ser väldigt seriöst på priset och är glada över att det finns personer som har konstruktiva synpunkter på hur branschen utvecklas, säger Henrik Bäckström.

Vem av de tre som vinner priset Bemanninsföretagens Kritikerpris avgörs vid Bemanningsbranschens galakväll på Berns, onsdag 4 maj.

 För ytterligare information:


http://www.bemanningsforetagen.se/kritikerpriset2011

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68 

Gabriella Sebardt
Förbundsjurist
08-762 70 35/070-684 70 35 

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95