Nätt minskning för bemanningsbranschen 2012

Under 2012 har 135 000 personer någon gång varit anställda i ett bemanningsföretag.
– Ett i princip oförändrat läge för branschen jämfört med föregående år, och i linje med tjänstesektorns utveckling i stort, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

– Ett i princip oförändrat läge för branschen jämfört med föregående år, och i linje med tjänstesektorns utveckling i stort, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

1,3 procent anställda i bemanningsföretag under 2012

Genom 2012 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet årsanställda i bemanningsföretag kan penetrationsgraden* bestämmas till 1,3 procent, att jämföra med föregående års 1,4 procent.

135 000 personer anställda i branschen

Under året har 135 123 stycken personer någon gång under året varit anställda av de svarande företagen. I fjol var motsvarande siffra 138 846 stycken. Det innebär en minskning med 3 700 personer jämfört med föregående år.

*Penetrationsgraden är, enkelt uttryckt, ett mått på hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag och beräknas utifrån antalet årsanställda och det totala antalet sysselsatta individer på den svenska arbetsmarknaden.

Om underökningen:

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om bland annat antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2012. Av 479 medlemsföretag svarade 355, vilket innebär en svarsfrekvens på 74 procent.

Läs hela rapporten i bifogad pdf.