Misslyckad lagstiftning hotar jobbtillfällen

Den uthyrningslag som svenska regeringen idag antagit införlivar inte viktiga delar av den ursprungliga, europeiska lagen. Från Bemanningsföretagens sida har vi befarat detta. Vi har varnat för att ett bristfälligt införlivande av den europeiska lagen på sikt tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen och omgående hotar jobb bland dem som står längs från arbetsmarknaden.

Den uthyrningslag som svenska regeringen idag antagit införlivar inte viktiga delar av den ursprungliga, europeiska lagen. Från Bemanningsföretagens sida har vi befarat detta. Vi har varnat för att ett bristfälligt införlivande av den europeiska lagen på sikt tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen och omgående hotar jobb bland dem som står längs från arbetsmarknaden.

-  Regeringen skapar ytterligare oro på en osäker färd. Bemanning skapar bra jobb för unga och utlandsfödda och dagens beslut skapar onödig osäkerhet för bemanningsanställda i varseltider, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Å ena sidan gör regeringen stora politiska, partsgemensamma ansträngningar för att skapa jobb, å andra sidan sätter man nu hinder i vägen för att uppnå det målet.

Regeringen har inte införlivat artikel 4.1 och artikel 10 i direktivet. Dessa erkänner branschen som arbetsgivare, och ska tillförsäkra anställda i bemanningsföretaget minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om denne anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Vidare har utredningen kring lagen fastställt att de bemanningsanställd har fullgott skydd via kollektivavtal, och därmed får inte omotiverade hinder för inhyrning av bemanningspersonal finnas.

Lagen grundar sig i det europeiska Bemanningsdirektivet som de svenska folkvalda i Europaparlamentet och den svenska regeringen i Europeiska rådet redan har tagit ställning för, vilket gör dagens beslut än märkligare.

- Politikens vägar äro outgrundliga; det har lagts fram ett mönster till en skyddande överrock för de bemanningsanställda, istället bidde det en tumme när nu regeringen ritat om mönstret, säger Henrik Bäckström. Dessutom riskerar man nu en ny Laval-situation  .

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013. Bemanningsföretagens anmälan av regeringen till EU-domstolen ligger fast.

För mer information:

Läs mer om anmälan till EU-domstolen

www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
mobil. 070-345 69 68