Industribemanningen ökade med 33 procent visar Bemanningsindikatorn för Q1 2014

Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året.

Denna utveckling visar på tre avgörande områden för svensk ekonomi där bemanningsbranschen blivit en central spelare: inom industri, logistik och vård. Under ett år är numera 20 000 metallarbetare anställda av bemanningsföretag och uthyrda till industrin. Varje dag jobbar 1 000 läkare från bemanningsföretag på en vårdcentral och andra vårdinrättningar. Lager och logistikenheter drivs i allt större utsträckning av bemanningsföretag – antingen i sin helhet eller i valda delar.

För tredje kvartalet i rad uppvisar branschen i helhet en positiv tillväxt, jämfört med samma period föregående år. Årets första kvartal uppvisar en ökning på 9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Kvartalsomsättningen uppgick till drygt 5 miljarder. I ett regionalt perspektiv växte norra Sverige starkast med 19 procent. Samtidigt är norr den minsta regionen med tio procent av omsättningen. Stockholm är fortfarande den största regionen med en tredjedel av omsättningen, tätt följt av industritunga västra Sverige med 27 procent.

Uthyrning är den i särklass största intäktskällan med 89 procent av omsättningen. Samtidigt har entreprenaderna vuxit stadigt och utgör nu 6 procent av totalomsättningen. Rekrytering och omställning utgör vardera 3 procent.

När den totala bemanningen ökar för tredje kvartalet i rad ser vi framför oss att även sektorer med tjänstemän och akademiker kommer öka anlitandet av bemanningsföretag.

Varje form av begränsning av bemanningsverksamhet är ett hot mot svensk industri, konkurrenskraft och samhällsservice. Dessutom är det oförenligt med EU-rätten och bemanningsdirektivet.

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

För ytterligare information kontakta

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

svenskamodellen