God kompetensförsörjning centralt för industrin

Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången ligger i ett välfungerande samarbete mellan kunder och bransch. Detta är ett måste för att den svenska, exportberoende industrin effektivt ska kunna anpassa sin produktion och konkurrera på den globala marknaden.
Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn.

Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången ligger i ett välfungerande samarbete mellan kunder och bransch. Detta är ett måste för att den svenska, exportberoende industrin effektivt ska kunna anpassa sin produktion och konkurrera på den globala marknaden.

 -Dagens högt specialiserade industriella landskap ställer helt andra krav på kompetensförsörjningen än för bara 5 år sedan, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Kompetensförsörjning är en central aspekt för industrins framtid och måste följa internationell utveckling.

Bemanningsbranschen rör sig mot fler och nya tjänster. Den främsta strategin är att vara kundens HR-leverantör som samordnar alla andra leverantörer av kompetens.

-Konkurrenstrycket ökar ständigt, speciellt för den exportberoende industrin, säger Henrik Bäckström. I det perspektivet blir en strategisk HR-aktör allt viktigare.

Positiv utveckling regionalt
Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2015. Västra Sverige numera den största regionen med 29 procent av den nationella omsättningen under andra kvartalet. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 30,4 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Stockholm som ökade med 3,8 procent.

Omställning ökade mest

Under andra kvartalet 2015 ökade omsättningen i Omställning med 55,8 procent. Rekrytering ökade med 35,5 procent från föregående år och Uthyrning ökade med 14,8 procent från föregående år. Entreprenad ökade med 0,8 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 88 procent av den totala omsättningen i branschen. De till omsättningen största yrkesområdena under andra kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 29 procent av omsättningen.

Snabbare förändringar bland de största
Kvartalsrapportens statistik bygger på ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen, sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2014. Tre av de i urvalet nya bemanningsföretagen för 2015 har en stor andel omsättning inom rekrytering vilket bör tas i beaktning när man tolkar tillväxtsiffrorna för tjänsteområdet.

Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn.