Fortsatta förhandlingar med LO-förbunden klockan 15.00

- Vi har lyssnat till motpartens formulering kring missbruk av garantilönesystemet och kommit med flera konkreta förslag för att komma framåt i förhandlingarna. Motparten kommer ständigt med nya problemformuleringar istället för att förhandla med oss, säger Bemanningsföretagens avtalsansvarige Per Gradén.

- Vi har lyssnat till motpartens formulering kring missbruk av  garantilönesystemet och kommit med flera konkreta förslag för att komma framåt i förhandlingarna. Motparten kommer ständigt med nya problemformuleringar istället för att förhandla med oss, säger Bemanningsföretagens avtalsansvarige Per Gradén.

Tisdagen den 22 maj klockan 15.00 fortsätter förhandlingarna mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden. Den 21 maj erbjöd arbetsgivarsidan i avtalsförhandlingarna med de 14 LO-förbunden enkla och tydliga regler i frågan om missbruk av garantilönesystemet.

Bemanningsföretagen anser att LO-förbunden inte visat förhandlingsvilja, trots arbetsgivarsidans försök att komma med konstruktiva förslag för att lösa fackens krav. Förhandlingsoviljan tydliggörs också av att LO-förbunden bara hade delar av förhandlingsdelegationen närvarande under tisdagen.

Bemanningsavtalet har 15 parter och har i stort sett likadant ut i elva år, under den tiden har endast små justeringar gjorts. Bemanningsföretagen vill gärna fortsätta att göra justeringar i avtalet för att göra det lätt att göra rätt, men de många parterna i avtalet gör detta svårt.

Tidigt under förhandlingsprocessen aviserade Bemanningsföretagen en vilja att förändra lönesystemet till ett där den anställde erbjuds 100 procents garanti för outbokad tid. Motparten avfärdade detta erbjudande.

Omfattning

Förhandlingarna gäller mer än 30 000 arbetare anställda i Bemanningsföretagens medlemsföretag.

För ytterligare information:
Per Gradén
avtalsansvarig Bemanningsföretagen
08-762  70 48/073-096 86 24

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68