En växande strategisk HR-partner för industri och samhälle

Bemanningsbranschen är en allt viktigare del av ett väl fungerande samhälle med en konkurrenskraftig industri. Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i branschen och under sista kvartalet 2013 omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året.

Bemanningsbranschen är en allt viktigare del av ett väl fungerande samhälle med en konkurrenskraftig industri. Under senare delen av 2013 ökade tillväxten i branschen och under sista kvartalet 2013 omsatte branschen över 5,5 miljarder kronor, vilket är den största omsättningen under något kvartal. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året.

Bemanningsföretagen fortsatte att stärka sin roll som strategisk partner för den svenska industrin under sista kvartalet 2013. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent, jämfört med samma period förra året och omsatte 5,5 miljarder kronor, vilket är det bästa kvartalet någonsin. En svag inledning av 2013 gjorde att branschen totalt under året minskade med 1 procent och omsatte drygt 20 miljarder kronor. (Detta avser branschens 35 största bolag.)

Branschen spelar en allt viktigare roll både för en konkurrenskraftig industri och för samhälle samt för många människor som har sina arbeten i branschen. I hela världen är över 36 miljoner personer sysselsatta i branschen och i Sverige sysselsätts 135 000 personer inom i stort sett alla yrkeskategorier. De största yrkesområdena omsättningsmässigt under fjärde kvartalet var Industri/Tillverkning med 27 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 17 procent samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 14 respektive 10 procent. De största förändringarna under perioden, inom de största yrkesområdena, står Industri/Tillverkning för, som vuxit med 24 procent och Lager/Logistik, som vuxit med 15 procent. Hälso- och sjukvård, som står för 7 procent av den totala omsättningen, växte med 17 procent. Av de större områdena minskade Kontor/Administration mest, med 12 procent.

Företag och organisationer har behov av att hyra in personer på kortare och längre uppdrag. Personalinhyrning stod för 89 procent av den totala omsättningen i branschen under 2013. Användandet av bemanningsföretagens tjänster går allt mer mot längre och mer komplexa lösningar, vilket bland annat ger effekt i ökade försäljning av entreprenaduppdrag. Entreprenad, som innebär att bemanningsföretaget har ett ansvar för både bemanning och utförandet, är branschens näst största område och stod för 5 procent av den totala omsättningen. Entreprenad har vuxit med 39 procent under sista kvartalet och med 22 procent under helåret. Sammantaget fakturerades det under året för 1 miljard kronor för entreprenadlösningar.

Omställning, som innebär hjälp och stöd för människor till nytt jobb, har under 2013 vuxit med 60 procent och med 8 procent under sista kvartalet och omsätter 0,7 miljarder kronor. Rekrytering minskade under sista kvartalet med 8 procent och under året med 14 procent, till en total omsättning av 0,6 miljarder kronor. Försäljning av bemanningstjänsterna till industrin (+24 procent) och logistiksektorn (+15 procent) växte kraftigt under kvartalet. På helårsbasis var ökningen försumbar. Dessa två sektorer står för 43 procent av omsättningen på den svenska bemanningsmarknaden. Totala försäljningen uppgick under året till närmare 9 miljarder kronor inom dessa två sektorer.

Fjärde kvartalet uppvisade en fortsatt positiv utveckling för hälso- och sjukvårdsområdet, med en tillväxt på 17 procent och 10 procent på helåret. Sammantaget fakturerades närmare 1,5 miljarder kronor inom detta yrkesområde.

Samtliga geografiska områden visade under kvartalet tillväxt. Störst var tillväxten i Norra Sverige (+18 procent) och lägst var tillväxttakten i Stockholmsregionen (+1 procent). (Norra Sverige har historiskt haft en låg andel av den totala omsättningen.)

– Branschen befäster sin viktiga roll på den svenska arbetsmarknaden och som en central HR-leverantör för en konkurrenskraftig industri, effektiv logistikapparat och en tillgänglig vård, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

För detaljerad information om respektive tjänsteområde och geografiskt område hänvisas till den kompletta Bemanningsindikatorn för Q4 2013.

Bakgrund
Bemanningsindikatorn består av insamling och redovisning av branschstatistik för bemanningsföretag. Insamlingen sker på kvartalsbasis (4 gånger per år). Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden. Läs mer och hitta Bemanningsindikatorn från tidigare kvartal på http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor?amne=bemanningsindikatorn

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus, presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se