Ekonomer trivs i bemanningsbranschen

För många ekonomer innebär bemanningsbranschen både en väg in på arbetsmarknaden och ett sätt att ytterligare bygga på sina erfarenheter genom att byta uppdrag. Och de trivs på jobbet. För flera leder inhyrningen till anställning hos kundföretagen, medan andra gillar variationen och helst går vidare till nya uppdrag. Detta visar en ny rapport från Bemanningsföretagen.

För många ekonomer innebär bemanningsbranschen både en väg in på arbetsmarknaden och ett sätt att ytterligare bygga på sina erfarenheter genom att byta uppdrag. Och de trivs på jobbet. För flera leder inhyrningen till anställning hos kundföretagen, medan andra gillar variationen och helst går vidare till nya uppdrag. Detta visar en ny rapport från Bemanningsföretagen.

-  Bemannings- och rekryteringsföretag är specialister på att värdera kompetens, så vi är inte förvånade över att en sådan kvalificerad yrkesgrupp som ekonomer har hittat detta utmärkta sätt att antingen få sitt första eller nästa jobb via bemanningsbranschen, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

I Sverige finns det i dag runt 100 000 yrkesverksamma ekonomer. Av dem är motsvarande 5 000 årsanställda inhyrda ekonomikonsulter i bemanningsbranschen. Ytterligare 5 000 ekonomer rekryterades 2011 till något jobb under av ett bemanningsföretag. Mer än var tionde ekonom etablerar sig därmed på arbetsmarknaden via bemanningsbranschen. Inhyrda ekonomer stannar också längre på sina jobb, och har längre erfarenhet än andra bemanningsanställda. Detta visar en ny rapport från branschorganisationen Bemanningsföretagen.

-  När någon nackdel påtalats är det att bemanningsekonomerna anser sig oftare än andra bemanningskonsulter vara överkvalificerade och vill höja sina löner, säger Henrik Bäckström.

Bemanningsbranschen skapar arbetstillfällen och möter ökande efterfrågan inom ekonomi- och finanssektorn, som blir alltmer beroende av extern bemanning. De företag som tar hjälp av inhyrd personal söker såväl assistenter för kortare inhopp som ekonomichefer för mångåriga uppdrag. Den största gruppen ekonomikonsulter är mellan 30 och 44 år och är därmed äldre och mer erfarna än snittet i bemanningsbranschen. Via bemanningsföretagen finner människor jobb och företag kompetent personal.

En majoritet av de bemanningsanställda inom ekonomi och finans anser att de uppskattas där de jobbar och att de blivit bemötta som företagets egna anställda. 8 av 10 inhyrda ekonomer trivs bra på jobbet, och 7 av 10 skulle rekommendera jobbet som bemanningsekonom till andra. Mer än var fjärde har tackat nej till erbjudande om jobb hos ett kundföretag.

Siffrorna bygger på två nya undersökningar från Bemanningsföretagen. I Bemanningsföretagens årliga medarbetarundersökning baserad på intervjuer av över 4000 anställda utförd av YouGov har bemanningskonsulter inom bank och finans undersökts separat. Inom ekonomi och finans hade undersökningen över 400 svarande. Samtidigt har Bemanningsföretagens branschstatistik bearbetats för att synliggöra utvecklingen för bemanningsanställda ekonomer. Bemanningsföretagens branschstatistik sammanställs av Inquiry Financial Europe AB och sammanställs utifrån uppgifter från de 35 största företagen i Sverige, som sammantaget omfattar ca 85 procent av branschens totala omsättning.

För mer information:

www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör
mobil. 070-345 68 98