Bemanningsindikatorn: Rekord i jobbförmedling

Aldrig tidigare har så många fått jobb genom bemanningsbranschen som första halvåret 2011. Rekryteringstjänster har sålts för en halv miljard kronor. Uthyrning har sålts för 10 miljarder.

Aldrig tidigare har så många fått jobb genom bemanningsbranschen som första halvåret 2011. Rekryteringstjänster har sålts för en halv miljard kronor. Uthyrning har sålts för 10 miljarder.

Företagens efterfrågan på personal är rekordhög och bemanningsbranschen är sättet att få jobb. Antingen genom att rekryteras till anställning hos en kund eller jobba som uthyrd i bemanningsföretag.

- Professionell hjälp till jobb är en central tjänst på dagens arbetsmarknad, vare sig det gäller rekrytering, uthyrning, omställning eller jobbcoachning, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- Genom utbyggt kundvalssystem kan politikerna säkerställa att även andra än de redan etablerade på arbetsmarknaden får tillgång till professionell hjälp. Här återstår ett politiskt jobb, säger Henrik Bäckström.

- Allt fler jobbaktiviteter sker inom ramen för bemanningsbranschen, nu gäller det för Arbetsförmedlingen att hänga med och handla upp mer tjänster så att individen själv får välja, säger Henrik Bäckström.

Rekordhög omsättning

Bemanningsbranschens omsättning är rekordhög första halvåret 2011 med en omsättning på drygt 10,3 miljarder kronor. Bemanningsbranschens totala omsättning ökade med 33 procent första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.

Bland tjänsterna ökade uthyrning med 34 procent och rekrytering med 33 procent.

- Bemanningsbranschen är den hjälpande handen som löser företagens brist på personal efter kundernas behov - egen anställning eller inhyrning, säger Henrik Bäckström.

Industrin loket i bemanningståget

Yrkesområdet industri/tillverkning ökade mest över hela landet, +63 procent första halvåret 2011 jämfört med samma period förra året. Därefter kommer bygg med +59 procent samma period.

- Industrin är loket i bemanningståget, och jag väntar med spänning på att tjänstejobben får ta del av utvecklingen. Så brukar vara fallet, säger Henrik Bäckström.

Västra Sverige ökade mest

Omsättningen i västra Sverige fortsätter att öka mer än övriga regioner även andra kvartalet 2011. Västra Sverige ökade med 53 procent andra kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. Även detta kvartal står industrin för en stor del av ökningen i Västsverige; lager/logistik ökade med 86 procent och industri/tillverkning med 80 procent.

- Industrin i Västsverige har större behov av bemanningsföretagens hjälp för att hitta rätt personal än före finanskrisen, säger Henrik Bäckström.

Fakta

Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial under Robert Norinders ledning. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95