Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna.  Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

IT-jobben ökade med 28 procent i västra Sverige och 23 procent i Mellansverige. Tjänstemannajobben inom teknik ökade i sin tur med 23 procent i västra Sverige och 13 procent i Mellansverige.

- Det är den andra vågen i konjunkturcykeln som syns i bemanningsbranschens försäljningssiffror i de industritunga regionerna. Nu ökar tjänstemannajobben som en följd av att industrin startat upp produktionen efter finanskrisen, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Följdriktigt är utvecklingen inom lager och industri inte fullt lika stark som tjänstemannajobben inom IT och teknik i de industritunga regionerna: industri/tillverkning låg på samma nivå som motsvarande period förra året i västra Sverige och ökade med 2 procent i Mellansverige. Lager/logistik minskade med 10 procent i västra Sverige och ökade med 15 procent i Mellansverige.

Uthyrnings-, rekryterings- entreprenad- och omställningstjänster sålde för knappt 5,4 miljarder kronor totalt sett i hela landet, vilket är + 1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

- Bemanningsbranschen är fortfarande den som hittar jobben, antingen i form av bemanningskonsulter eller via rekrytering, säger Henrik Bäckström. Om regeringen i den kommande Uthyrningslagen tillser att omotiverade begränsningar för att anlita bemanningsföretag inte är möjliga, så kommer utvecklingen att vara än starkare framöver. Det behöver alla arbetslösa. I synnerhet ungdomar.

Omställningstjänster ökade mest

Sett över hela riket ökade försäljningen av omställningstjänster mest under andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal förra året, + 108 procent. Entreprenader ökade med 13 procent. Rekryteringstjänster sålde något sämre jämfört med motsvarande period förra året, medan uthyrning stabilt ligger kvar på samma nivå.

Hälso- och sjukvård ökar i riket

Efterfrågeökningen var störst inom yrkesområdet hälso- och sjukvård, omsättningen på området ökade med 34 procent andra kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året. Därefter kommer IT med en ökning på 19 procent.

- Detta bekräftas också av Almegas Tjänsteindikator 2012 Q3(www.almega.se) som visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn första halvåret 2012 var störst inom hälso- och sjukvård och omsorg respektive datakonsultverksamhet, säger Henrik Bäckström.

Tre regioner ökar

Mellansverige, norra Sverige och Stockholmsregionen visar en positiv försäljningsutveckling under andra kvartalet 2012, + 5 procent vardera för mellan och norra respektive + 3 procent för Stockholm.

Om statistiken
Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95