Bemanningsindikatorn Q1 2012: Fler företag köper omställningstjänster

Under årets första tre månader minskade kunderna nyanställningarna, uppsägningarna ökade samtidigt som personalinhyrningen låg på en stabil nivå. Det visar Bemanningsindikatorn för Q1 2012.

Under årets första tre månader minskade kunderna nyanställningarna, uppsägningarna ökade samtidigt som personalinhyrningen låg på en stabil nivå. Det visar Bemanningsindikatorn för Q1 2012.

Rekryteringsköpen minskade med 11 procent och omställningen ökade med 22 procent under årets första kvartal. Uthyrning är fortfarande det dominerande tjänsteområdet i branschen, med 91 procent av omsättningen.

Omsättningen under årets första tre månader var 5,1 miljarder kronor, där uthyrningen står för 4,6 miljarder kronor. Den totala omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma kvartal 2011.

IT-sektorn går starkt framåt
Jobben inom ekonomi och finans och i byggsektorn minskade med 5 respektive 26 procent under kvartalet – samtidigt ökade uthyrningen på IT-området och bland lagerarbetare, upp 29 respektive 12 procent. Uthyrningen i branschens största yrkesområde, industri och tillverkning ökar något, med en procent.

– Efter en konjunkturnedgång brukar industrijobben öka i en första våg. I en andra våg ökar tjänstemanna- och akademikerjobben. I en tredje våg ökar inhyrning i offentlig sektor. Vi befinner oss i den andra vågen nu, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Mellansverige framåt – Stockholm står stilla
Bemanningsindikatorn visar att Mellansverige har sett den största utvecklingen de senaste månaderna. Regionen ökade med 11 procent samtidigt som västra Sverige ökade med 4 procent.

Stockholm tog ett kliv uppåt jämfört med samma period förra året. Fortfarande är det historiskt låga siffror; huvudstadsregionen utgör nu 33 procent av rikets omsättning vilket är 7 procent mer än västra Sverige.

– Vi ser fortfarande att bemanningsföretagen i Sverige hittar jobben, antingen som bemanningskonsulter eller via rekrytering, säger Henrik Bäckström.

Bemanningsindikatorn Q1 2012: Uppdaterade siffror

En del av siffrorna har uppdaterats i Bemanningsindikatorn för Q1 2012 sedan några av medlemsföretagens omsättningsuppgifter korrigerats efter ett tekniskt fel.

– Köp av rekryteringstjänster har minskat med 11 procent

– Köp av omställningstjänster har ökat med 22 procent

– Uthyrningen har ökat med 3 procent

– Entreprenaderna ökade sin omsättning med 29 procent, och utgör 4 procent av omsättningen

– Den totala omsättningen ökade med 3 procent

– Företaget Dedicare är i dag det 11:e största företaget i branschen 

Bland de uthyrda yrkesgrupperna ser vi en ökning inom IT med 29 procent, industripersonal med 1 procent och hälso- och sjukvård med 13 procent. Samtidigt minskade ekonomi och finans sin omsättning med 5 procent.

Regionen Mellansverige såg en utveckling med 11 procent, Stockholm och västra Sverige 4 procent respektive och norra Sverige 2 procent. Södra Sverige sjönk med 7 procent.

Stockholm utgör därmed 33 procent av den totala omsättningen.


Om statistiken
Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Lena Martinell Åkerblom
informationsansvarig Bemanningsföretagen
08-762 69 62/070-345 69 62

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 420 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.