Bemanningsindikatorn: Gyllene tillfälle att byta jobb

Av företagen i bemanningsbranschen får du hjälp till nytt jobb. Rekryteringstjänster ökade med +30 procent första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. I goda tider tar kunderna hjälp för att hitta rätt medarbetare. Kunderna köpte rekryteringstjänster för 200 miljoner kronor första kvartalet 2011.

Av företagen i bemanningsbranschen får du hjälp till nytt jobb. Rekryteringstjänster ökade med +30 procent första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. I goda tider tar kunderna hjälp för att hitta rätt medarbetare. Kunderna köpte rekryteringstjänster för 200 miljoner kronor första kvartalet 2011.

Efterfrågan på personal är mycket hög. Har du funderat på jobbyte så är chansen stor att hitta rätta jobbet nu.

Rekryteringstjänster ger ökade intäkter i högkonjunktur, omställningstjänster i lågkonjunktur.  Av Bemanningsindikatorn framgår att rekryteringstjänster i rådande högkonjunktur är på uppåtgående för att arbetsgivare starkt efterfrågar hjälp att finna arbetskraft.

Under finanskrisen hösten 2008 – 2009 tog kundföretagen hjälp med omställningen för att anpassa sin personalstyrka till efterfrågan på produkter och tjänster.

Omsättningen fortsatt hög

Bemanningsbranschens omsättning är fortsatt på en hög nivå första kvartalet 2011 med en omsättning på knappt 5 miljarder kronor. Totalt ökade bemanningsbranschens omsättning med +40 procent första kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2010.

Uthyrning ökade kraftigt, +40 procent, första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året.

- Bemanningsbranschen är den hjälpande handen i arbetsmarknadsmaskineriet, som löser brist på jobb eller brist på personal allt eftersom kundernas behov varierar beroende på konjunktur, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Västra Sverige ökade mest

Omsättningen i västra Sverige ökade med hela 75 procent första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. Industri/tillverkning ökade med 99 procent och lager/logistik med 131 procent.

- Industrin i Västsverige har valt att använda sig mer av bemanningsföretag än de gjorde före finanskrisen, säger Henrik Bäckström.

Industrin/tillverkning ökar totalt i hela landet, med +23 procent jämfört med samma period förra året.

Fakta

Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial under Robert Norinders ledning. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Christina Ekdahl
branschanalytiker Bemanningsföretagen
08-762 68 48/070- 345 68 48

Lena Martinell Åkerblom
informationsansvarig Bemanningsföretagen
08-762 69 62/070-345 69 62