Bemanningsindikatorn 1a halvåret 2010: Matchningen på arbetsmarknaden måste stärkas akut

Bemanningsbranschens starka uppgång visar än en gång att branschen går ut först i begynnande högkonjunktur, här finns riktiga jobb som efterfrågas av riktiga arbetsgivare. Omsättningen i branschen ökade med 26 procent andra kvartalet 2010 jämfört med samma period i fjol. Totalt omsatte branschen 4,2 miljarder kronor andra kvartalet 2010.

Bemanningsbranschens starka uppgång visar än en gång att branschen går ut först i begynnande högkonjunktur, här finns riktiga jobb som efterfrågas av riktiga arbetsgivare. Omsättningen i branschen ökade med 26 procent andra kvartalet 2010 jämfört med samma period i fjol. Totalt omsatte branschen 4,2 miljarder kronor andra kvartalet 2010.

- Industrin körde i diket förra året, nu hjälper bemanningsbranschen till med bärgningen, säger Henrik Bäckström. Det är till bemanningsföretag arbetssökande i stor utsträckning vänder sig i dag. Det är här jobben finns och man snabbt finner sysselsättning.

- Våra medlemsföretag som erbjuder bemanning, rekrytering och omställning genomgår granskning och blir auktoriserade. Det är företag som erbjuder riktiga jobb som efterfrågas av riktiga arbetsgivare, säger Henrik Bäckström.

- Avgörande om man kan hjälpa en individ till jobb är att man har ett stort nätverk av potentiella arbetsgivare i bakfickan. Det har såväl auktoriserade bemannings- som omställningsföretag, säger Henrik Bäckström.

Hälften av de bemanningsanställda har fått jobb inom en vecka efter att de kontaktade bemanningsföretaget, enligt rapporten Jobbet i bemanningsbranschen som publicerades den 25 augusti 2010.

- Det är den konkreta matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft som är det stora problemet i detta konjunkturläge, säger Henrik Bäckström.

- Bemanningsbranschen har en viktig och central arbetsmarknadspolitisk roll i rådande konjunkturläge. Bemanning är enda sättet för företagen att klara efterfrågan, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- I ett arbetsmarknadsläge där en halv miljon svenskar är arbetslösa och bemanningsföretag enligt förra veckans Bemanningsbarometer rapporterar arbetskraftsbrist  måste vi tillsammans med Arbetsförmedlingen få igång en mycket effektivare matchning på arbetsmarknaden. Denna höst är ett gyllene tillfälle att få in en mängd arbetssökande i jobb, säger Henrik Bäckström.

Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med 14 procent räknat på hela första halvåret 2010 jämfört med första halvåret i fjol. Branschen omsatte 7,79 miljarder första halvåret 2010.

Personaluthyrning och rekrytering ökar rejält

Personaluthyrning, den absolut största delen av verksamheten i branschen, ökade med 31 procent andra kvartalet 2010 jämfört med andra kvartalet 2009. Rekryteringstjänster ökade i omfattning (+ 63 procent jämfört med andra kvartalet 2009) medan omställningstjänster och entreprenader minskade i omfattning (- 41 procent respektive - 12 procent).

- När efterfrågan kommer behöver alla företag hjälp att hitta rätt personer blixtsnabbt, säger Henrik Bäckström.

- Att omställningstjänster nu minskar i omfattning är ytterligare en indikation på att konjunkturen går uppåt, företagen behöver inte längre hjälp att hitta nya jobb åt uppsagd personal, säger Henrik Bäckström.

Industrin ökar mest

Alla yrkesområden utom ett ökade sin omsättning andra kvartalet 2010 jämfört med andra kvartalet 2009. Industri/tillverkning ökar mest (+ 83 procent) följt av lager/logistik (+ 54 procent) och försäljning (+ 41 procent).

Det enda yrkesområde som minskade var Hotell och restaurang (- 80 procent).

Västra Sverige kommer starkt

Omsättningsutvecklingen är även intressant ur ett regionalt perspektiv. Bemanningsindikatorn visar en uppgång i det i konjunktursvackan hårt drabbade västra Sverige, där bemanning ökade med hela 51 procent andra kvartalet 2010 jämfört med andra kvartalet 2009.

Bemanning i Stockholmsområdet har haft relativt stabila siffror jämfört med den djupa svackan i västra Sverige, därför är det naturligt att ökningen i Stockholm är relativt liten (+ 4 procent).

Stockholm utgör 36 procent av branschens omsättning och region västra Sverige 22 procent.

Om statistiken
Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Emma Hernell. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Christina Ekdahl
branschanalytiker Bemanningsföretagen
08-762 68 48/070- 345 68 48

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95