Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb

Bemanningsbranschens kvartalsrapport för första kvartalet 2016

Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Omsättningen för kvartalet uppgick till 6,2 miljarder kronor. Inom tjänsteområdena kan vi konstatera att förutom ökande uthyrning (+9 %) och rekrytering (+18 %) i riket, har omställningstjänsterna ökat omsättningen rejält i hela landet (+33 %), utom i Stockholm (-3 %). Bland de stora yrkesområdena uppvisar Industri/Tillverkning största ökningen med +18 % följt av IT (+13%). Det mindre området Försäljning (1% av totalomsättningen) ökade med hela 30 %.

Skillnaderna mellan regionerna korresponderar med näringsstrukturen i Sverige. Industri/Tillverkning och Lager/Logistik dominerar och växer starkt i södra Sverige (+38 % och +21 %) och västra (+54 % och +22%), medan Kontor/Administration (20 %) och Ekonomi/Finans (17 %) är största yrkesområden i Stockholm . Industri/Tillverkning (30 %) samt Hälso- och sjukvård (16 %) är största yrkesområden i norra Sverige, även om Industri/Tillverkning tappade 11 % - relaterat till svag utveckling i basindustrin. Västra Sverige växte med 25 % och södra delen med 23 %. Resterande regioner uppvisar svag eller något negativ utveckling.

På arbetsmarknaden i stort kan följande konstateras: Industrin och andra näringsgrenar gör god fart men tillväxten begränsas av rekryteringssvårigheter enligt de flesta bedömare. 39 procent av landets företag och offentliga myndigheter uppger att de inte har personer med rätt kompetens.

Talangerna finns kanske inte på samma plats som arbetena, eller är inte identifierade. När matchningen fallerar finns bemanningsföretagens anställda där som rekryteringsbas.

- Både våra egna undersökningar och professor Eskil Wadensjös, Stockholm, rapport "Hur fungerar bemanningsbranschen?" visar att 40 % av bemanningsanställda lämnar vår bransch under det första året, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström. Bemanningsbranschen är således en allt viktigare hjälpande hand för både företag och individer.

Genom bemanning, rekrytering och omställning hjälpte Bemanningsföretagens medlemmar över 200 000 människor till arbete förra året.

- 2016 visar så här långt på att denna siffra kan överträffas i år, säger Henrik Bäckström.

Starkast utveckling i västra Sverige
Västra och södra Sverige var de regioner som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 24,7 respektive 23,2 procent jämfört med första kvartalet 2015.

Uthyrning fortfarande störst tjänsteområde
Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 5,1 procent följt av Omställning på 4,8 procent och Rekrytering på 3,4 procent.

Industri/Tillverkning störst yrkesområde
De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 26 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 17 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 14 respektive 10 procent av omsättningen.

Om statistiken
Statistiken utgår från ett urval bestående av Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2014. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

För ytterligare information kontakta Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
070-345 69 68
henrik.backstrom@almega.se