Bemanningsbranschen attraherar medarbetare när konjunkturen vänder

Nästan 118 000 personer jobbade i bemanningsbranschen hela eller delar av 2010, en ökning med 15 000 jämfört med bottenåret 2009.

Nästan 118 000 personer jobbade i bemanningsbranschen hela eller delar av 2010, en ökning med 15 000 jämfört med bottenåret 2009.

Bland de 118 000 som jobbade som bemanningskonsulter 2010 finns tillsvidareanställda med långa uppdrag över hela året såväl som studerande som jobbar extra på lov och helger. Det motsvarar drygt 60 000 heltidsanställningar.

Bemanningsbranschen befäster sin starka position på arbetsmarknaden i konjunkturuppgången. 1,3 procent av de som hade jobb under 2010 jobbade i bemanningsföretag, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med året innan.

- Jag är övertygad om att vi kommer nå målet om 3 procents penetrationsgrad, det är uppenbart att våra kunder har utvecklade förväntningar på branschen. En tydlig trend är att bemanningsföretag ses som en kompetensförsörjare snarare än en kortsiktig resursleverantör, säger Lars Forseth, ordförande Bemanningsföretagen och Regional Managing Director Nordic Region, Manpower.

- I till exempel Holland och flera andra länder i Europa jobbar 3 procent i bemanningsbranschen redan idag, säger Christina Ekdahl, branschanalytiker Bemanningsföretagen.

Bemanningsbranschen omsatte totalt 19,6 miljarder kronor under 2010, vilket är en stark ökning jämfört med 2009.

Fakta
Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut, HUI under Emma Hernells ledning. Urvalet för statistiken utgörs av samtliga medlemsföretagen i Bemanningsföretagen.

För ytterligare information:
www.bemanningsforetagen.se


Christina Ekdahl
Branschanalytiker
08-762 68 48/070-345 68 48

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95