Bemanningsbranschen allt större på svensk arbetsmarknad

Under 2011 sysselsatte Bemanningsföretagens medlemmar sammanlagt nära 139 000 personer någon gång under året, en ökning med drygt 21 000 personer jämfört med 2010.

Under 2011 sysselsatte Bemanningsföretagens medlemmar sammanlagt nära 139 000 personer någon gång under året, en ökning med drygt 21 000 personer jämfört med 2010. 

Bemanningsbranschen befäste sin starka position på arbetsmarknaden under 2011. 1,4 procent av de som hade jobb under året jobbade i bemanningsföretag, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med året innan.
Det innebär en ökning i antalet sysselsatta med nästan 18 procent under samma period.

-          Siffrorna reflekterar att bemanningsföretagen blir allt viktigare som hjälpande hand för svenska företag. En tydlig trend är att de numera ses som långsiktiga kompetensförsörjare snarare än kortsiktiga inhoppare, kommenterar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

 

Bland de 139 000 finns tillsvidareanställda med uppdrag som sträcker sig över hela året såväl som studerande som jobbar extra på kvällar, lov och helger. Antalet helårsanställda var under 2011 antalet 62 900.  Det visar den årliga undersökning av branschens penetrationsgrad som Inquiry Financial Europe gjort på Bemanningsföretagens uppdrag med hjälp av branschuppgifter och SCB:s sysselsättningsstatistik. 

-          Det är inte orimligt att tro att den svenska bemanningsbranschen snart kan komma ifatt länder där bemanning är en mer etablerad del av arbetsmarknaden. I till exempel Holland jobbar 3 procent av de sysselsatta i bemanningsbranschen redan idag, säger Henrik Bäckström.


Bemanningsbranschen omsatte totalt 24,3 miljarder kronor under 2011, vilket är en ökning jämfört med 4,7 miljarder sedan 2010. 

Om undersökningen

Av Bemanningsföretagens 431 medlemmar svarade 64 procent på en enkät från Inquiry Financial Europe AB om bland annat antalet årsanställda och omsättning.

Penetrationsgraden är ett mått på hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag och beräknas utifrån antalet årsanställda och det totala antalet sysselsatta individer på den svenska arbetsmarknaden. Statistiska Centralbyrån (SCB) mäter kontinuerligt antalet sysselsatta. Siffran för bemanningsbranschens penetrationsgrad är förmodligen i underkant eftersom det saknas underlag från de medlemsföretag som inte svarat på enkäten. Dessutom räknar Statistiska Centralbyrån in dem som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder bland de sysselsatta. 

För ytterligare information: 

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68