Bemanningsbarometern: Här finns jobben!

Nittio procent av bemanningsföretagen planerar att anställa andra kvartalet 2011. Det är mer än i någon annan tjänstebransch. Det visar Bemanningsbarometern, som bygger på siffror från Konjunkturinstitutet, KI.

Nittio procent av bemanningsföretagen planerar att anställa andra kvartalet 2011. Det är mer än i någon annan tjänstebransch. Det visar Bemanningsbarometern, som bygger på siffror från Konjunkturinstitutet, KI.

När konkurrensen inom vissa yrkesgrupper är stor är det utmaningen att hitta rätt kompetens för jobben som gör att företag, myndigheter och organisationer vänder sig till företagen i bemanningsbranschen för att få hjälp.

- Att matcha rätt person med rätt jobb i rätt tid är bemanningsföretagens affärskunskap, säger Christina Ekdahl, branschanalytiker på Bemanningsföretagen.

Första kvartalet 2011 ökade antalet anställda i 68 procent av företagen i bemanningsbranschen.

Samtidigt väntar sig nu 96 procent av företagen att efterfrågan på bemanningstjänster ska öka under det närmaste halvåret.

- Kundföretagen anlitar bemanningsföretag i allt större utsträckning för att klara kompetensbehovet och som en del i sin kompetensförsörjningsstrategi, säger Christina Ekdahl.

Bemanningsbarometern
Konjunkturinstitutet, KI, frågar 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. I den senaste undersökningen som publicerades den 28 april 2011, svarade 49 procent av de 113 företagen.

Bemanningsbarometern utkommer en gång i kvartalet.

För ytterligare information:
www.bemanningsforetagen.se

Christina Ekdahl
Branschanalytiker
08-762 68 48/070-345 68 48

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95