Bemanningsbarometern första kvartalet 2011: Branschen är glödhet och ger jobb åt allt fler

För högkvalificerade medarbetare ökar jobbmöjligheterna mer och mer. Förväntningarna i bemanningsbranschen för första kvartalet 2011 är höga. Hela 87 procent av företagen tror att de kommer att anställa.

För högkvalificerade medarbetare ökar jobbmöjligheterna mer och mer. Förväntningarna i bemanningsbranschen för första kvartalet 2011 är höga. Hela 87 procent av företagen tror att de kommer att anställa.

Inte ett enda företag tror att efterfrågan på bemanningstjänster kommer att minska det närmaste halvåret.

Under fjärde kvartalet 2010 ökade efterfrågan för nära 90 procent av företagen i branschen vilket visar att de högt ställda förväntningarna infriades. Bemanningsbranschens förväntningar på första kvartalet 2011 är fortsatt höga.

- Kvalificerade yrkesarbetare, IT-ingenjörer och redovisningsekonomer har lättast att få jobb, säger Bemanningsföretagens branschanalytiker Christina Ekdahl.

Snabbaste sättet att få ett jobb är anställning i bemanningsföretag. Enligt en medarbetarundersökning som genomfördes 2009/2010 fick 40 procent av bemanningskonsulterna jobb inom en vecka efter första kontakt.

- Även om bemanningsbranschen är en bransch som skapar många jobbmöjligheter är det fortfarande en utmaning för de som saknar utbildning att hitta ett jobb. säger Christina Ekdahl.

Om Bemanningsbarometern

Konjunkturinstitutet, KI, frågar 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. I den senaste undersökningen som publicerades den 27 januari 2011, svarade 68 procent av de 113 företagen.

Bemanningsbarometern utkommer en gång i kvartalet.

För ytterligare information:
www.bemanningsforetagen.se

Christina Ekdahl
Branschanalytiker
08-762 68 48/070-345 68 48

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95