Bemanningsanställda stolt yrkeskår

3 av 4 bemanningsanställda blir väl bemötta av kundföretagen och deras anställda enligt en undersökning som presenteras i en ny rapport från Bemanningsföretagen. Bara 1 av 10 har behövt diskutera arbetsförhållandena med facket. 4 231 personer deltog i undersökningen.

3 av 4 bemanningsanställda blir väl bemötta av kundföretagen och deras anställda enligt en undersökning som presenteras i en ny rapport från Bemanningsföretagen. Bara 1 av 10 har behövt diskutera arbetsförhållandena med facket. 4 231 personer deltog i undersökningen.

Rapporten har författats av Henrik Bäckström, fil dr, docent och förbundsdirektör i Bemanningsföretagen. Rapporten presenterar en medarbetarundersökning som Synovate genomförde åt Bemanningsföretagen vintern 2009/2010.

Åsikterna om arbetsgivaren är övervägande positiva och arbetet i kundföretaget får bra betyg.

- Rapporten visar på en stolt yrkeskår som är i huvudsak nöjda med sin arbetsgivare och de kunder de jobbar hos, en helt annan bild än den som framförs av LO-förbunden, andra debattörer och i media, säger Henrik Bäckström.

- Merparten av jobben på arbetsmarknaden får individer via sina sociala nätverk. Det är därför så många jobbar i bemanningsföretag idag, de har fått jobbet rekommenderat av sina vänner och bekanta, säger Henrik Bäckström.

Några axplock ur rapporten:

Före bemanningsjobbet: 2 av 10 hade tillsvidareanställning i en annan bransch innan jobbet som bemanningskonsult. 1 av 10 hade en visstidsanställning. 2 av 10 studerade och 3 av 10 var arbetslösa.

Vägen in i branschen: Nästan hälften jobbar i bemanningsbranschen för att få se olika arbetsplatser och skaffa sig mångsidig arbetslivserfarenhet.

Den andra hälften har sökt sig till branschen för att det är lättare att få jobb här än på andra håll. 4 av 10 fick jobb inom en vecka efter första kontakten.

På jobbet: 8 av 10 känner sig som en del av kundföretagets arbetsgemenskap, 9 av 10 är uppskattade av kundens arbetsledare och dennes medarbetare.

8 av 10 tycker att arbetet motsvarar vad som utlovades och att kundföretaget satt dem in i arbetet tillräckligt.

Mycket missnöjda med jobbet som bemanningskonsult är 4 av 100.

Om undersökningen

Enkäten skickades ut i början av december 2009 via e-post till 298 medlemsföretag.

Enkäten innehåller frågor om arbetets innehåll, relationen till kundföretaget och bemanningsföretaget och hur det är att jobba som konsult. Undersökningen gjordes av Synovate Sweden. Undersökningen omfattar alla typer av bemanningskonsulter oavsett anställningsform.

Totalt har 4 231 personer på 59 företag svarat. De som svarat på enkäten motsvarar i de flesta avseenden de som andra källor, till exempel vetenskapliga studier och Svenskt Näringslivs lönestatistik, kommit framtill gäller för samtliga anställda i branschen. Bland de 59 företagen finns de stora företagen men även flera medelstora och ett antal små.

För ytterligare information:


Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95