Bättre för inhyrda lärare genom nytt kollektivavtal

Bemanningsföretagen har träffat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag. Lärare som anställs för att hyras ut till skolor får nu samma grundvillkor som lärare anställda direkt av skolan.

Bemanningsföretagen har träffat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag. Lärare som anställs för att hyras ut till skolor får nu samma grundvillkor som lärare anställda direkt av skolan.

Lärare som anställs i bemanningsföretag för att hyras ut till skolor har individuell lönesättning, precis som skolornas egna lärare. Avtalet är anpassat till skolans speciella värld, vilket gör det bättre anpassat för anställning och uthyrning av lärare än Bemanningsföretagens tjänstemannaavtal, som hittills tillämpats för lärare.

– Det är viktigt för oss att kunna erbjuda medlemmarna kollektivavtal med motparter som organiserar lärare och ett innehåll som är anpassat till skolornas verksamhet speciellt vad gäller arbetstidsreglerna, säger Bemanningsföretagens förhandlingschef Hanna Byström.

Avtalet innehåller samma anställningsformer som andra avtal på skolans område, med tillsvidareanställning, provanställning och visstidsanställning. När läraren inte är uthyrd, utbetalas ersättning enligt garantiregeln. Lärare som anställs av bemanningsföretag har rätt att tacka nej till ett uppdrag. Den som tackar nej blir tjänstledig och den som är tjänstledig får inte lön. Rätten att tacka nej är unik för bemanningsföretag och finns i samtliga kollektivavtal som Bemanningsföretagen tecknar förutom i det avtal som tecknas med LO-förbunden.

För att avtalet ska bli giltigt på ett företag måste företaget eller facket begära att avtalet ska börja gälla på företaget. (Detta kallas inkoppling på avtalet och har kunnat ske med början den 1 januari 2015.)

– Det är glädjande att detta avtal nu är i hamn för ytterligare en viktig yrkesgrupp i samhället, säger Henrik Bäckström förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
0703456968
henrik.backstrom@almega.se

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
0768950101
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
0703456895
cecilia.malmstrom@almega.se