Avmattningen klingar av för bemanningsbranschen

Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet. Detta innebär en avmattning av den i Q3 2012 påbörjade nedgången.

Branschen fortsätter att öka i norra Sverige, och man ser även en ökning av entreprenader, det vill säga att bemanningsföretagen helt ansvarar för delar av kundens verksamhet.

Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet. Detta innebär en avmattning av den i Q3 2012 påbörjade nedgången. Den totala omsättningen i branschen andra kvartalet 2013 uppgick till 5,2 miljarder kronor.


 Minskad rekrytering, ökad entreprenad

Största förändringen i tjänsterna ser vi inom rekrytering som minskat med 22 procent andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Minskningen inom uthyrning, det största tjänsteområdet, var 5 procent vilket även det är en avmattning jämfört med minskningen första kvartalet. Ökningen inom entreprenader fortsatte, +4 procent.  

Fortsatt positivt i norr

Regionalt har norra Sverige ökat mest, +7 procent, dock från låga nivåer då norra Sverige är den omsättningsmässigt minsta regionen. Även förra kvartalet hade norra Sverige den största ökningen, och regionen är den enda som visar en positiv utveckling. Norra Sverige omsatte 484 miljoner kronor under andra kvartalet, vilket motsvarar drygt 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet Uthyrning dominerar marknaden i Norra Sverige.

 

Om undersökningen:

Statistiken utgår från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen och deras kvartalsrapporter. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2012. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen.