90 procent räknar med att anställa under tredje kvartalet

Bemanningsbarometern pekar på en fortsatt stark efterfrågan på bemanningstjänster. Nästan 90 procent av företagen räknar med att anställa under tredje kvartalet. Detta tyder på att företagen i bemanningsbranschen har lämnat lågkonjunkturen bakom sig.

Bemanningsbarometern pekar på en fortsatt stark efterfrågan på bemanningstjänster. Nästan 90 procent av företagen räknar med att anställa under tredje kvartalet. Detta tyder på att företagen i bemanningsbranschen har lämnat lågkonjunkturen bakom sig.

Andelen företag som anser att de har brist på arbetskraft har fördubblats vid en jämförelse med första kvartalet. Nu säger sig hela 42 procent uppleva detta som ett hinder för verksamhetens utveckling.

- Vinden har vänt för bemanningsbranschen, andelen som angett otillräcklig efterfrågan som ett hinder för verksamheten är nu bara 20 procent mot 90 procent för ett år sedan. Nu är utmaningen att matcha den ökade efterfrågan med rätt kompetens, säger Bemanningsföretagens branschanalytiker Christina Ekdahl.

Om Bemanningsbarometern

Konjunkturinstitutet, KI, frågar 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. I den senaste undersökningen som publicerades den 29 juli 2010, svarade 67 procent av de 113 företagen.

Bemanningsbarometern utkommer en gång i kvartalet.

För mer information

Christina Ekdahl
branschanalytiker
08-762 68 48/070-345 68 48

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95