36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor.
Bemanningsbranschens internationella organisation presenterar aktuella fakta om branschen.

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor. Nedan följer fakta framtagen av bemanningsbranschens internationella organisation.

 • Det finns över 137 300 bemanningsföretagskontor i världen.
 • Över 624 500 personer jobbar på olika bemanningsföretag med att matcha rätt kompetens till kundföretagen genom personalinhyrning, rekrytering och omställning.
 • 54 procent av de som jobbar i branschen är män.
 • 61 procent av de som jobbar i branschen är under 30 år.
 • 41 procent av uppdragen inom personalinhyrning är längre tid än 3 månader.
 • Majoriteten (80 procent) av de som jobbar i bemanningsbranschen rekommenderar sina bekanta att jobba i branschen.
 • 74 procent av kunderna uppger att de inte skulle överväga att anställa, som alternativ till bemanningsföretag.
 • 62 procent av jobben i branschen skulle inte ha funnits över huvud taget utan bemanningsbranschen.
 • Branschen omsätter 2 668 miljarder kronor.
 • 83 procent av de som jobbar i branschen är mycket nöjda eller nöjda med sitt jobb.
 • 22 miljoner ungdomar anställdes på bemanningsföretag under 2012.

Mycket mer om bemanningsbranschen finns att läsa i Cietts färska ekonomiska rapport som bifogas.

(Informationen är hämtad från Ciett Economic Report, 2014 Edition. Ciett är bemanningsbranschens internationella organisation. www.ciett.org)

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se