200.000 till nytt jobb via bemanningsbranschen 2015

Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2015 till 24,9 miljarder kronor. Bemanningsföretagens medlemmars totala omsättning under 2015 uppgick till uppskattningsvis 28,6 miljarder kronor.
153.000 personer var anställda under året, varav nästan 75.000 årsanställda. Totalt erhöll 203.000 individer jobb med hjälp av bemanningsbranschen. Penetrationsgraden 1,5%.

Det korresponderar väl med Svenskt Näringslivs nyligen publicerade rekryteringsenkät. Av formella rekryteringsvägar används i högre utsträckning rekryterings- och bemanningsföretag när svenska företag har krav på högre utbildning för nya medarbetare.

74 400 årsanställda i bemanningsbranschen 2015
De 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen har tillfrågats om antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked för löneåret 2015. För att få en uppfattning om hur många som arbetar inom hela bemanningsbranschen har vi till detta adderat 20 procent vilket historiskt har motsvarat fördelningen mellan de 35 största medlemmarna och samtliga medlemmar.

153.000 individer jobbade någon gång under 2015 i ett medlemsföretagTotalt antal utskickade kontrollbesked under helåret 2015 visar hur många personer som någon gång under året passerade bemanningsbranschen. Denna siffra uppgick till 152 700 personer för bemanningsbranschens medlemsföretag. I fjol var motsvarande siffra 134 100 personer.

FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER

29 miljarder kronor i total omsättningOmsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2015 till 24,9 miljarder kronor.

För att uppskatta bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning har omsättningen för Bemanningsföretagens 35 största medlemmar uppräknats med 15 procent (uppräkningsfaktorn baseras på tidigare historik). Bemanningsföretagens medlemmars totala omsättning under 2015 uppgick till uppskattningsvis 28,6 miljarder kronor.

30.000 omställningsuppdragOmställning avser också jobbförmedling och jobbcoachning till personer nyanlända till Sverige.

Under 2015 sålde de 35 största företagen omställningstjänster för 928 miljoner kronor. Med ett antaget snittpris per omställning uppgående till 30.000 kronor blir antalet genomförda omställningsuppdrag cirka 30.000.

20.000 rekryteringarUnder 2015 såldes rekryteringstjänster för 780 miljoner kronor. Med ett antaget snittpris per rekrytering uppgående till 40.000 kronor blir antalet genomförda rekryteringar cirka 20.000.

Penetrationsgrad I syfte att beskriva bemanningsbranschens betydelse tar Bemanningsföretagen årligen fram branschens så kallade penetrationsgrad.

Genom 2015 års uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) för det totala antalet sysselsatta i riket (4.850.000) samt antalet anställda i bemanningsbranschen (74.400) kan vi bestämma penetrationsgraden till 1,5 procent. Det finns dock skäl att tro att denna siffra är i underkant då SCB i antalet sysselsatta inte bara innefattar de som faktiskt arbetar utan även personer som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Med en penetrationsgrad på 1,5% betyder det att 98,5% jobbar någon annanstans.

Totalt 203.000 personer till jobb153.000 personer var anställda under året, 20.000 rekryterades till anställning hos kund och 30.000 hjälptes till ny anställning. Totalt erhöll 203.000 individer jobb med hjälp av bemanningsbranschen.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
070-345 69 68
henrik.backstrom@almega.se


Cecilia Malmström
Presschef
070-345 68 95
cecilia.malmstrom@almega.se