Bemanningsföretagen är medlem av WEC, World Employment Confederation-Europe. WEC organiserar nationella bemanningsorgansisationer och har bland annat med 6 av världens största bemanningsföretag. För mer information om WEC Global och WEC Europe.

WEC Europe arbetar för att utveckla branschens möjligheter på de europeiska arbetsmarknaderna och bevakar branschens intressen i EU (bl a Tjänstedirektivet och Bemanningsdirektivet).

WEC_logo_quadri_72p.jpg

WEC Europe och Amsterdams universitet driver tillsammans ett kunskapscenter ”Flex Work Research Centre”. Centret samlar all forskning, utredningar och annan intressant information om bemanningsbranschen. Målgruppen är forskare, utredare, tjänstemän och politiker som på olika sätt är intresserade av branschen.

Skaffa dig ett försprång genom att veta vad som händer internationellt - som med all säkerhet på olika sätt påverkar oss här på hemmaplan.
Som medlem i Bemanningsföretagen har du tillgång till WEC-Europe nyhetsbrev och konferenser. Via Bemanningsföretagen är samtliga medlemsföretag medlemmar även i WEC-Global.

Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius är representant i det internationella samarbetet.

Nordiska organisationer

Danmark: Dansk Erhverv
Norge: NHO Service 
Finland : HPL (in english)