Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering. Organisationens främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. Det är på många sätt viktigt att företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vi samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Genom den europeiska organisationen för bemanningsföretag, Eurociett, arbetar vi internationellt med opinionsbildning för att utveckla gemensamma europeiska standarder samt hjälpa nya medlemsländer i EU att standardisera sina lokala verksamheter.

På www.tryggbemanning.se kan du kolla om ett företag är auktoriserat bemannings- och/eller omställningsföretag.

Fakta om bemanningsbranschen.

Almega - forum för tjänsteföretagare

Almega är en organisation för tjänsteföretagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Här finns företag inom en mängd branscher.

Svenskt Näringsliv

Som medlem i ett Almegaförbund blir företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv arbetar för ett gott företagarklimat genom lobbyverksamhet och opinionsbildning. Medlemsföretagen får information om Svenskt Näringslivs arbete dels direkt via webbplatsen och dels indirekt via information från Almega.

Som medlem i Svenskt Näringsliv representerar Almega och förbunden medlemsföretagen genom att ingå i grupper inom områdena arbetsrätt, löner och avtal, statistik, medlemsärenden och informationsteknik samt att förbundsdirektörerna medverkar i vdkonferensen.

Stadgar

Senaste ändring antagen på den ordinarie stämman den 31 maj 2016.

Medarbetare

Möt medarbetarna på Bemanningsföretagens kansli.