Företag som ännu inte haft verksamhet så länge att det har ett årsbokslut som vi kan granska kan bli medlem i Bemanningsföretagen utan auktorisation. När företaget bedrivit bemanningsverksamhet i cirka 12 månader måste företaget ansöka om auktorisation

Villkor för medlemskap
 

Företag, som söker medlemskap i Bemanningsföretagen, ska genom behörig firmatecknare:

 • i ansökan avge skriftlig förklaring att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler och Svenskt Näringslivs stadgar.
   
 • bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820.
   
 • vara bundet av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar (kan dispenseras).
   
 • omfattas av Bemanningsföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande.
   
 • bifoga handling, som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi.
   
 • anmäla minst en person i ledande ställning inom företaget att snarast genomgå den av förbundet tillhandahållna särskilda utbildningen, som är en av förutsättningarna för erhållande av Bemanningsföretagens Auktorisation.