Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek, antal anställda.

Medlemsavgiften är baserad på föregående års utbetalda löner, företaget betalar i genomsnitt 0.25 % i medlemsavgift. Den minsta avgiften är 11,000 kr/år.

Grundavgift för samtliga medlems­företag är 3000 kr per år. Därutöver utgår en rörlig avgift baserad på föregående års lönesumma. Till sist går en avgift till Svenskt Näringsliv där avgiften beror på om du har fler eller färre än 250 anställda.

Exempel: Om den årliga lönesumman är 5 miljoner kr blir avgiften 18,000 kr/år. Om den årliga lönesumman är 20 miljoner kr blir avgiften 54,000 kr/år.

Medlemsavgiften faktureras 2 ggr/år.