Bemanningsföretagen informera om en mängd olika saker inom många olika områden. Vi vet alla hur snabbt inkorgen fylls och vilken stressfaktor det kan vara. Därför har vi delat upp informationen så att du kan prenumerera på det som du just behöver.

Medlemsmejl

Prenumerera på Arbetsgivarnytt så får du även medlemsmejlet. Medlemsmejlet skickas varannan vecka och innehåller branschinformation och medlemsnyheter, exklusivt för medlemmarna.

Anmäl dig här.

Almega

Håll dig uppdaterat på vad som händer i tjänstesektorn. Almega har flera olika kanaler där du får veta de senaste nyheterna inom tjänstesektor.

Arbetsgivarnytt får du snabbt ta del av nyheter om kollektivavtal, lagar, arbetsmiljöföreskrifter och försäkrings- och pensionsfrågor.

TjänsteNytt kommer en gång i månaden och tar upp fakta och debatt om tjänstesektorn.

I Nyhetsbrev från Almegatidningen skriver vi om arbetsgivarfrågor, presenterar dilemman som är intressanta att resonera kring och berättar hur tjänsteföretag jobbar med sådant som innovation och medarbetarskap.

Anmäl dig här.