Som medlem i Bemanningsföretagen har du tillgång till olika medlemsnätverk som tar upp aktuella frågor som berör alla våra medlemmar.

Omställningsgruppen

Omställningsgruppen består av VD, affärsområdeschefer, leveransansvariga, säljchefer, bid managers och andra som arbetar med omställningstjänster mot främst Arbetsförmedlingen, TSL och TRR. Även andra offentliga organ som köper in omställningstjänster behandlas, bland annat kommuner. Omställningsgruppen gästas ofta av Arbetsförmedlingen men även andra som upphandlar dessa tjänster. Många av frågorna som behandlas på nätverket handlar om upphandling, utveckling av partnerskap med köparna, kvalitet- och uppföljning samt utformning av tjänsteportföljer. Omställningsgruppen är mycket aktiv när det gäller aktiviteter för att förbättra de offentlig upphandlingarna.

Kontaktperson: Stefan Berglund stefan.berglund@almega.se

 

Bemanningsnätverket

Bemanningsnätverket består av leverantörer av kontors- och IT-bemanning till offentlig sektor. Vi diskuterar frågor som lagstiftning, leverans, affärsutveckling och driver aktiviteter för förbättrade upphandlingar. Vid nästan alla nätverksmöten gästar en större intressant offentlig köpare av bemanningstjänster oss. Våra medlemmar som går på nätverken är VD, affärsområdeschefer, bid managers, säljchefer och andra som aktivt arbetar med kunder i offentlig sektor.

Kontaktperson: Stefan Berglund stefan.berglund@almega.se

 

Vårdbemanningsnätverket

Vårdbemanningsnätverkets fokus är försäljning, leverans, påverkansarbete och dialog med den del av offentlig sektor som köper vårdbemanning. Nätverket gästas oftast av större köpare av vårdbemanning som är intresserad av utveckling av partnerskap med leverantörer och bransch. Deltagarna i nätverket är aktiva när det gäller att försöka förbättra upphandlingar som ska genomföras. Medlemmar i nätverket är VD, affärsområdeschefer, konsultchefer, säljchefer, bid managers och andra som arbetar med försäljning eller leverans till offentlig sektor.

Kontaktperson: Stefan Berglund stefan.berglund@almega.se

 

Arbetsmiljögruppen

Bemanningsföretagen har startat en arbetsgrupp med fokus på arbetsmiljö och som syftar till att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och nyheter på arbetsmiljöområdet. Målet är att sprida goda exempel och kunskaper om arbetsmiljöarbete inom branschen och främja på så sätt ett systematiskt arbetsmiljöarbete i branschen. Utöver nätverksmedlemmar och representanter från Bemanningsföretagen, kommer arbetsmiljöexperter från Almega att medverka. Medlemmar i nätverket är HR- eller arbetsmiljöexperter på Bemanningsföretagens medlemsföretag.

Kontaktperson: Martina Elfgren Lilja martina.elfgrenlilja@almega.se

 

Kommunikationsnätverket

Kommunikationsnätverket består av kommunikationschefer/kommunikationsansvariga och andra som arbetar med kommunikationsfrågor på medlemsföretagen. Målet med nätverket är att gemensamt arbeta för att öka kännedomen om branschen bland annat genom att dela kunskap. Utöver nätverksmedlemmar och representanter från Bemanningsföretagen, kan intressanta personer att bjudas in för att inspirera och bredda kompetensen inom området. Nätverksträffarna roterar vilket innebär att varje medlem bjuder in till minst en träff på sin egen arbetsplats.

Kontaktperson: Carina Kit carina.kit@almega.se