Medlemskap i Bemanningsföretagen innebär att företaget måste omfattas av ett eller flera av branschens kollektivavtal. Här kan du ladda ner branschens kollektivavtal.

Kollektivavtalet träder i kraft efter anmälan (så kallad inkoppling) från antingen företaget eller den fackliga organisationen. Inkoppling sker från och med första dagen i månaden efter att Bemanningsföretagen eller den fackliga organisationen har fått begäran.

Har företaget redan ett eget kollektivavtal eller avtal direkt med facket att tillämpa ett kollektivavtal, innebär medlemskapet att nuvarande kollektivavtal ersätts med branschens avtal – kontakta oss!

 

Visa alla

Avtal för arbetare

Bemanningsföretagen har kollektivavtal med samtliga förbund inom LO. Avtalet gäller för företag som hyr ut arbetstagare och som är medlemmar i Bemanningsföretagen samt deras anställda när de utför arbete för vilket något av arbetstagareförbunden har avtalsrätten.

Ladda ner avtalet här.

Workers Agreement for Staffing agencies 2010 (pdf). Ladda ner avtalet här.

Avtal för tjänstemän

Bemanningsföretagen har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden. Avtalet gäller för medlemmar i Unionen/Akademikerförbunden anställda vid företag som omfattas av kollektivavtal mellan Bemaningsföretagen och Unionen respektive Akademikerförbunden.

Ladda ner avtalet här.

Ladda ner löneavtalet här.

Agreement for salaried Employees in Staffing Agencies 2010-2012 (word). Ladda ner avtalet här.

Avtal för vård och omsorg

Bemanningsföretagen tillämpar kollektivavtalet för vård- och behandlingsverksamhet samt övrig omsorgsverksamhet det så kallade E-avtalet genom ett vårdsupplement.

Observera att sjukvårdsbiträden och undersköterskor inte följer detta kollektivavtal utan avtalet med LO-förbunden.

Ladda ner vårdsupplement med löneavtal här.

Ladda ner E-avtalet för vård- och behandlingsverksamhet här.

Läkare i bemanningsföretag

Avtalet med Sveriges Läkarförbund. Gäller uthyrning av läkare.
Avtalet innebär att man ska tillämpa Bemanningsföretagens avtal som komplement till Vårdföretagarnas E- och F-avtal med Sveriges Läkarförbund.

Ladda ner avtalet för läkare här

ladda ner E- och F-avtalet här

 

Avtal för lärare

Avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Gäller uthyrning av lärare.
Avtalet innebär att man ska tillämpa Bemanningsföretagens avtal som komplement till kollektivavtalet för friskolor, det så kallade Friskoleavtalet.

Observera att barnskötare och övriga av kommunals medlemsgrupper inte följer detta kollektivavtal utan avtalet med LO-förbunden.

Ladda ner avtalet för lärare här.

Ladda ner friskoleavtalet här.