Om du är intresserad av medlemskap i Bemanningsföretagen är du välkommen att boka dig som är i företagsledande ställning till ett informationsmöte för att du ska känna till vad medlemskapet innebär. På plats kommer du att träffa och kunna ställa frågor till experter på kollektivavtal, försäkringar och Bemanningsföretagens auktorisation och villkor för medlemskap.

Agenda:

  • Kort presentation av Almega och Bemanningsföretagen och den service du som arbetsgivare och företagare erhåller genom medlemskapet
  • Genomgång av medlemskapets obligatoriska auktorisation*, och vilka krav som måste uppfyllas för godkännande
  • Genomgång av de kollektivavtalade försäkringssystemen
  • Kort beskrivning av de obligatoriska kollektivavtalen
     

Träffarna hålls i Stockholm och Göteborg, har du verksamhet på annan ort vänligen skicka in en intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Inför mötet rekommenderar vi dig att läsa om mer om Bemanningsföretagen och den obligatoriska auktorisationen.
För att få information om de kollektivavtalade försäkringarna besöker du www.finfa.se

Anmälan och val av mötestid görs här: Informationsträffar