Under våren och hösten har flera medlemsföretag deltagit i en konsultundersökning som ger en god inblick i varför våra konsulter väljer att jobba i branschen, hur de trivs på sina jobb, hur länge de väljer att stanna i branschen osv.