Både upphandlare och anbudslämnare måste bli bättre på Lagen om offentlig upphandlig om vi vill ha en fungerande offentlig marknad.

Bemanningsföretagen samverkar med Almega i frågorna kring offentlig marknad och upphandling. Du kan läsa mer om vårt arbete under Offentlig köpkraft på almega.se.

Almegas rådgivning i LOU

De flesta av Bemanningsföretagens medlemsföretag kommer mer eller mindre i kontakt med offentlig upphandling. Hur lagen om offentlig upphandling tillämpas ger upphov till många funderingar.

Vill du bli bättre på att skriva anbud? Almega erbjuder medlemsföretagen kostnadsfri rådgivning i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Och det finns stora pengar att tjäna.

Rådgivning och mer fakta om offentlig upphandling hittar du på almega.se.