Hur översätter man till engelska? Här har vi samlat några engelska benämningar

Swedish Staffing Agencies Bemanningsföretagen
Confederation of Swedish Enterprise Svenskt Näringsliv
Almega - forum for service companies. Almega is Sweden´s largest association for business in the service industry Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag
Member of the Swedish Staffing Agencies Medlem i Bemanningsföretagen
An authorized staffing agency Ett auktoriserat bemanningsföretag