Här finns blanketter för ansöka om medlemskap, auktorisation och för att teckna försäkringar. Kom ihåg att du gärna får kontakta oss om du har funderingar eller behöver hjälp med att fylla i blanketten.

Inträdesansökan Bemanningsföretagen (word)
Anvisning till inträdesansökan (word)

Ansökan om inkoppling på avtal mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden

Ansökan om inkoppling på avtal mellan Bemanningsföretagen och Läkarförbundet

Ansökan om inkoppling på avtal mellan Bemanningsföretagen och Unionen

Ansökan om inkoppling på avtal mellan Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden

Ansökan om inkoppling på avtal mellan Bemanningsföretagen och Vårdförbundet

Ansökan om auktorisation för bemanningsföretag (ifylles bara om företaget haft verkamhet i mer än 12 månader)

Ansökan om auktorisation för omställningsföretag (ifylles bara om företaget haft verksameht i mer än 12 månader)

SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter

Försäkringar via Söderberg & Partners.

Offertunderlag för företagsförsäkring

Offertunderlag för småföretagarförsäkring för underkonsulter.

Informationsblad självriskreducering

Anställning, uppsägning och sjukdom
Vid anställning och uppsägning är det viktigt att man som arbetsgivare går rätt tillväga och att man har viktiga fakta nedskriven i en blankett och avtal.  Se vidare i Arbetsgivarguiden.